Din villaförsäkring hos oss!

Netviq erbjuder dig en av marknadens bästa och billigaste villaförsäkringar. Netviq ägs av Nordens näst största försäkringsbolag så du är i trygga händer om skadan inträffar! Våra försäkringar tecknar du idag via Moderna Försäkringar.

Billig villaförsäkring_NetviqVillaförsäkring i trygga händer...

Netviq är en del av Moderna Försäkringar som ingår i Tryg, Nordens näst största sakförsäkringskoncern. Nu samlar vi våra konkurrenskraftiga bil-, hem- och personförsäkringar i Sverige under varumärket Moderna. Det innebär att alla nya försäkringar tecknas via www.modernaforsakringar.se eller via vår kundservice 0200-259 259.

Är du redan kund idag via Netviq gäller din försäkring precis som tidigare.

 • Detta ingår i villaförsäkringen

  Detta ingår i villaförsäkringen

  Villaförsäkringen ger ett brett skydd som omfattar ditt hem, din fastighet och dig själv som person. Du kan komplettera försäkringen med en rad tilläggsförsäkringar.

  Läs vidare
 • Ta del av våra försäkringsvillkor

  Ta del av våra försäkringsvillkor

  Här hittar du fullständiga försäkringsvillkor för villaförsäkringen. Här finns också vår förköpsinformation som sammanfattar de fullständiga villkoren.

  Läs vidare
 • Vår villaförsäkrings självrisker

  Vår villaförsäkrings självrisker

  Din villaförsäkring har en grundsjälvrisk och ett antal särskilda självrisker. Du kan själv påverka din grundsjälvrisk.

  Läs vidare
 • Såhär hanterar vi skador

  Såhär hanterar vi skador

  Om du råkar ut för en skada gör du enklast din skadeanmälan direkt på webben, snabbt och tillgängligt. Om du föredrar att ringa är du välkommen att kontakta vår skadekundtjänst.

  Läs vidare
 • Utöka din villaförsäkring med tilläggsförsäkringar

  Utöka din villaförsäkring med tilläggsförsäkringar

  Genom att komplettera din villaförsäkring får du ett ännu bredare försäkringsskydd. Du kan till exempel teckna allriskförsäkring för lösöre eller byggnad.

  Läs vidare