Avbeställningsskydd om du får reseproblem

Avbeställningsskyddet ersätter kostnader för avbokad resa som du måste ställa in på grund av att du själv, någon i din familj eller i ditt resesällskap till exempel blivit sjuk, eller råkat ut för en olycka.

Avbeställningsskydd

Om du inte kan åka i väg på din planerade resa kan Avbeställningsskyddet i vissa fall ersätta dina avbeställningskostnader. Avbeställningsskyddet gäller om du själv, någon i familjen eller ditt resesällskap blivit sjuk, råkat ut för en olycka eller drabbats av en "plötslig och oförutsedd" händelse som omöjliggör din resa. Du kan också få ersättning om något händer din bostad som hindrar dig från att resa.

Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person eller 75 000 per familj.

Pris: 13 kr per månad för en person, 21 kr per månad för två personer och 30 kr per månad för familj.