Allt detta ingår i villaförsäkringen

Villaförsäkringen ger ett brett skydd som omfattar ditt hem, din fastighet och dig själv som person. Villaförsäkringen kan dessutom  kompletteras med en eller flera tilläggsförsäkringar.

Två försäkringar i enBillig Villaförsäkring_Netviq

En villaförsäkring (även kallad villahemförsäkring) är en kombination av en traditionell hemförsäkring och en försäkring för byggnad och fastighet. Den traditionella hemförsäkringen omfattar både ditt hem, dina saker och dig själv som person. Förutom skador på din egendom ingår alltså ett minst lika viktigt personskydd som kan ge ersättning vid till exempel resa och överfall.

Erbjudande! Om du har din villaförsäkring hos oss får du 10 % rabatt när du köper din bilförsäkring

Detta ingår i villaförsäkringen

Här nedan kan du läsa vad som ersätts genom villaförsäkringen:

 

Inbrott, stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Ersättning vid stöld av och skador på cykel, barnvagn, roddbåt, kanot, kajak och segelbräda ingår också.

Rån, skadegörelse, väskryckning och överfall

Du kan få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfall.

Brand, explosion och elfenomen

Du kan få ersättning vid skada genom t ex brand, explosion och nedsotning som drabbar din egendom.

Läckage

Villaförsäkringen gäller för skador till följd av läckage från bl a badrum, duschrum, tvättstuga, kyl, frys och vattensäng. Vid läckage från akvarium ersätter vi även fiskar och växter.

Naturfenomen och oväder

Du kan få ersättning om din egendom skadas genom t ex storm, hagel, blixtnedslag, översvämning eller jordskalv.

Mat i kyl och frys samt tvätt i tvättmaskin

Om maten i frysen blir förstörd vid t ex ett strömavbrott kan du få ersättning. Försäkringen gäller även för förstörda livsmedel i kyl samt skada på tvätt i tvättmaskin.

Hushållsmaskiner och installationer

Försäkringen omfattar också ersättning vid skada på installationer för värme, vatten och elektricitet. Skador på hushållsmaskiner och andra elektriska apparater ingår också.

Merkostnader

Om din bostad behöver repareras efter en skada ersätter vi dina merkostnader för mat och logi om du bor på annat håll under reparationen. Även kostnader för förvaring av möbler ersätts.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister som avser dig som privatperson och/eller fastighetsägare. 

Ansvarsförsäkring

Om du krävs på skadestånd som privatperson utreder vi om du är skadeståndsskyldig enligt gällande skadeståndsrätt. Vi förhandlar med den som kräver skadestånd. Vi för din talan vid rättegång och betalar rättegångskostnader. Vi betalar skadestånd som du kan vara skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Överfallsskydd

Om du råkar ut för ett överfall, t ex misshandel eller sexualbrott och gärningsmannen är okänd eller inte kan betala så kan du få ersättning ur din hemförsäkring.

Reseskydd

Vid resa utanför hemorten gäller reseskyddet under resans första 45 dagar i hela världen. Du får ersättning för bl a läkar- och resekostnader i samband med olycka eller sjukdom. Även nödvändiga och skäliga merkostnader ersätts samt hemtransport vid behov. Ska du vara borta i mer än 45 dagar har du möjlighet att teckna en utökad reseförsäkring genom vår samarbetspartner Gouda. Kontakta oss för mer information. 

Lös egendom

Lös egendom värderas och ersätts med hänsyn till värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet. Är egendomens värde 2/3 eller mer av priset för ett nytt likvärdigt föremål gör vi inget värdeminskningsavdrag utan du får ersättning med nypriset om du återanskaffar föremålet inom sex månader. För viss egendom, t ex antikviteter och musikinstrument används i stället särskilda värderingsregler enligt tabell i det fullständiga villkoret.

Byggnad

Vi ersätter normalt skadan utan beloppsbegränsning (sk fullvärdesförsäkring) och återställer byggnaden med användande av rationella metoder och material. För vissa byggnadsdelar kan avdrag för ålder göras enligt tabell i fullständiga villkoret.

Det finns två typer av villaförsäkringar

I en del fackföreningars medlemsavgifter ingår en obligatorisk hemförsäkring. Om så är fallet för dig behöver du endast komplettera ditt försäkringsskydd med en villabyggnadsförsäkring (skydd för själva byggnaden och tomtmark). Netviq erbjuder ingen Villabyggnadsförsäkring men det kan du köpa hos Moderna Försäkringar. Det allra vanligaste, i 9 fall av 10, är dock att villaägaren saknar en kollektiv hemförsäkring. 

  • Utöka din villaförsäkring med tilläggsförsäkringar

    Utöka din villaförsäkring med tilläggsförsäkringar

    Komplettera din villaförsäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar efter just dina behov. Du kan till exempel teckna allriskförsäkring för lös egendom eller byggnad.

    Läs vidare