Villaförsäkringens självrisker

Självrisken är den del av skadekostnaden som du står för själv. Du kan i viss mån själv påverka hur stor den delen blir. Väljer du en högre självrisk sänker du din månadskostnad för villaförsäkringen.

Självrisker

Här finner du självriskerna för villaförsäkringen. Dina självrisker framgår också av dina försäkringshandlingar.  

Skadehändelse/moment Självrisk
Lösöreskada 2 500 kr eller vald självrisk
Byggnadskada 5 000 kr eller vald självrisk
 
Särskilda självrisker Självrisk
Skada orsakad av läckage 10 % av skadekostnaden, lägst 5 000 kr
Skada orsakad av frysning 10 % av skadekostnaden, lägst 3 000 kr, högst 10 000 kr
Skada på lägenheten orsakad av översvämning 10 % av skadekostnaden, lägst 10 000 kr
Rättskyddskada 20 % av skadekostnaden, lägst 2 500 kr
  
Ingen självrisk
Vid stöld/inbrott i bostad med godkänt aktiverat larm som installerats av auktoriserad låssmed/installatör.

 

Observera att detta är en kortfattad sammanfattning av vad som gäller. Kontrollera alltid ditt försäkringsbrev samt de fullständiga villkoren för din villaförsäkring.

Sänk din månadskostnad

Du kan sänka din månadskostnad genom att välja en högre självrisk. Du betalar då lite mer när något händer - om det händer! Testa själv hur din premie påverkas i vår prisberäknare ovan.