Allt om Netviq

Här kan du läsa om Netviq och vår målsättning och nisch.

Netviq.se

Netviq är en del av Moderna Försäkringar som ingår i Tryg, Nordens näst största sakförsäkringskoncern. Nu samlar vi våra konkurrenskraftiga bil-, hem- och personförsäkringar i Sverige under varumärket Moderna. Det innebär att alla nya försäkringar tecknas via www.modernaforsakringar.se eller via vår kundservice 0200-259 259.

Är du redan kund idag via Netviq gäller din försäkring precis som tidigare.

Försäkringsutbud

Hos Moderna Försäkringar kan du teckna följande försäkringar. Till dessa kan du teckna ett antal tilläggsförsäkringar som ytterligare ökar ditt försäkringsskydd.